Statistische data

Deze statistische gegevens betreffende bedrijfsbeeëindigingen kunnen vrijelijk worden overgenomen, maar wel steeds met bronvermelding.Let op bij het beoordelen van de cijfers van de opheffingen:
-er zijn steeds spikes te zien aan het einde van een maand, kwartaal en vooral ook aan het einde van een jaar omdat bedrijven er bijvoorbeeld boekhoudkundig voor kiezen om per laatste van een maand of per einde jaar de boeken te sluiten.
-er is sprake van een na-ijl effect omdat opgave van een vrijwillige opheffing vaak achteraf gedaan wordt. Daardoor worden bijvoorbeeld de wekelijkse cijfers steeds achteraf nog bijgesteld.